Almada Negreiros

LISBOA 1978-05-01 / 1978-06-30
Almada Negreiros
LISBOA 1978-05-01 / 1978-06-30
Almada Negreiros